حسین عازم نایی

ارور

درایوم رو اشتباهی فرمت کردم چکار کنم؟!!

رفع خطای D3dx9_42.dll not found. Reinstalling might help fix this هنگام اجرای بازی

ممکن است هنگام اجرای بازی در ویندوز با خطای زیر مواجه شوید: D3dx9_42.dll not found. Reinstalling might help fix this این خطا ممکن است به شکل های دیگری هم نمایش…

ادامه مطلب