حسین عازم نایی

ساختارها در سی شارپ

ساختار ها در سی شارپ

متغیر ها در سی شارپ در حالت عادی فقط یک مقدار می گیرند مثلا int num =5 و دیگر نمی توان به num مقدار دیگری نسبت داد. اما اگر بخواهیم…

ادامه مطلب