حسین عازم نایی

فایل های پنهان در سی پنل

نمایش فایل های پنهان در سیپنل

گاهی مجبوریم به برخی از فایل ها که در حالت عادی پنهان هستند مثل htaccess. دسترسی داشته باشیم. برای این کار نخست وارد سیپنل شوید و بر روی file manager…

ادامه مطلب